Our DPOs

   
   Muhammad Sohaib Ashraf . (PSP)  
2nd Des 2019 - Till Date.
 
     

 

Sarfraz Khan Virk. (PSP/SSP)  
Oct 2019 - Dec 2019.

   

 

Sardar Muhmmad Ameer Taimour Khan.  
29th Sep 2018 - Oct 2019.

  Dr. Muhammad Iqbal Khan. (PSP)
Jun 2018 - Sep 2018
     
Capt. (R) Mustansar Feroze.   (PSP)
Nov 2017 -  Jun 2018..
 
  Dr. Muhammad Akhtar Abbas. (PSP)
May 2017 - Sep 2017
     
Ashfaq Ahmad Khan (PSP)
 Oct 2016 - May 2017
  Sarfraz Ahmed Falki PSP/SSP
Apr 2014 - Oct 2016
     
Sohail Habib Tajik (PSP, TI)
Jul 2013 - Feb 2014
Jul 2012 - Apr 2013
  Sohail Zafar Chattha (PSP, QPM, PPM & BAR)
Apr 2013 - Jun 2013
     
Ahmed Ishaq Jehangir (PSP, PPM)
Feb 2012 - Jul 2012
  Gohar Mushtaq Bhutta (PSP)
Oct 2011 - Feb 2012
     
Babar Bakhat Qureshi (PSP)
Jul 2010 - Sep 2011
  Humayun Bashir Tarar (PSP)
Aug 2009 - Jul 2010
     
Azhar Hameed Khukha (PSP)
Apr 2008 - Aug 2009
  Babar Sarfraz Alpa (PSP)
Oct 2007 - Apr 2008
     
Arif Nawaz (PSP)
Jun 2004 - Sep 2007
  Sikandar Hayat (PSP)
Jan 2002 - May 2004
     
Arif Ikram (PSP)
Feb 2001 - Jan 2002
  Ahmed Mubarik Ahmed (PSP)
Mar 1998 - Feb 2000
     
Abdul Majeed (PSP)
Mar 1997 - Mar 1998
  Fayyaz Ahmed Leghari (PSP)
Nov 1995 - Mar 1997
     
Abid Saeed
Dec 1994 - Oct 1995
  Rasheed Amed Murtaza (PSP)
Feb 1994 - Nov 1994
     
Parvez A. Lodhi (PSP, QPM)
Aug 1993 - Feb 1994
  Ch. Mohammad Shafi (PSP)
Apr 1993 - Aug 1993
     
Shahid Iqbal (PSP)
May 1992 - Apr 1993
  Mohammad Wasim
Feb 19 - May 1992
     
Fateh Sher (PSP)
May 1990 - Feb 1991
  Humayun Raza Shafi (PSP)
Nov 1987 - May 1990
     
Fayyaz Ahmed (PSP)
Jun 1986 - Nov 1987
  Khalid Farooq (QPM)
Aug 1984 -  Jun 1986
     
Maqbool Ahmed (PSP)
Sep 1981 - Aug 1984
  Sultan Ali Mahmood
Oct 1979 - Sep 1981
     
Malik Yesrab
Sep 1977 - Oct 1979
  Ch. Irfan Mahmood Khan (PSP)
Jul 1976 - Sep 1977
     
Khalid Latif
Apr 1975 - Jun 1976
  Malik Yaran Khan
Nov 1974 - Mar 1976
     
Ijaz Hussain
Apr 1973 -Nov 1974
  Mohammad Umar Chughtai
Apr 1973 - Oct 1973
     
Mahmood Hussain
Oct 1972 - Mar 1973
  Ghulam Asghar (PSP)
Jul 1971 - Jul 1972
     
Fazal Elahi Siddique (PSP)
Jun 1970 - Jul 1971
  Nisar Ahmed Cheema (PSP)
Nov 1968 - Jun 1970
     
Fazal Mahmood (PSP)
Sep 1966 - Sep 1968
  Syed Abul Hassan (PSP)
Jun 1965 - Sep 1966
     
I. R. Malli (PSP)
Jan 1964 - May 1965
  Anwar Gilani Syed (PSP)
Jun 192 - Jan 1964
     
Ghulam Asghar Khan Leghari
Jul 1967  - Jun 1962
  Atta Hussain (PSP)
Mar 1961 - Jun 1961
     
Basharat Ahmed Khan
Nov 1958 - Mar 1961
  Bashir Ahmed
Jul 1958 - Nov 1958
     
Arbab Hidayat Ullah Khan (PSP)
Jul 1957 - Jul 1958
  M. A. G. Qureshi (PSP)
Aug 1956 - Jul 1957
     
Sh. Muhammad Zahid
Mar 1956 - Aug 1956
  Muhammad Anwar
Oct 1955 - Mar 1955